Açık ve uzaktan öğrenmede güncel eğilimler

Açık ve uzaktan öğrenme (open and distance learning-ODL) öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya mekan bağlamında fiziksel olarak uzakta olan öğrenenlerin öğrenme kaynaklarıyla ve birbirleriyle etkileşimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirildiği öğrenme süreçlerinin söz konusu olduğu bir çalışma alanıdır (Aydın, 2011). Uzaktan eğitim, açık öğrenme, uzaktan öğrenme, açık öğretim, uzaktan öğretim gibi kavramlarla oluşan kafa karışıklığına bu kavramın toparlayıcı ve kapsayıcı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ben çok sevdim ve kullanıyorum. Ayrıca, geçtiğimiz sene sosyal bilimler temel alanı içinde doçentlik bilim alanı olarak kabulü de bu alanda çalışanlar için oldukça önemli bir gelişme.

Son yıllarda öğrenenlerin açık ders malzemeleri (open courseware), açık eğitim kaynakları (open educational resources), kitlesel açık çevrimiçi ders (massive open online courses) gibi uygulamalarla açık kitlesel eğitime yöneldiği gözlenmektedir. Bu gelişmeler, kimilerince geleneksel yüksek öğretimi ortadan kaldıracak bir “paradigma değişimi” olarak kabul edilirken, kimileri de bunun geçici bir moda olduğunu düşünmektedirler. Bu konuyu MOOC yazısında da tartışmıştım.

Bu yazıda, açık ve uzaktan öğrenme alanında güncel terimleri Google Trends aracını kullanarak, 2004 yılından günümüze Google arama motorunda arama oranlarına göre değerlendirdim. Şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkmadı ancak yine de sonuçların kayda değer olduğunu düşünüyorum.

Alanda araştırmalar için kabul görmüş dil İngilizce olduğundan terimleri bu dilde arattım. Bu bağlamda, sonuçlar 2004 yılından günümüze, İngilizce dilinde, dünya genelinde Google arama motorunda yapılan aramalar ile kısıtlı. Toplamda 9 terimi değerlendirdim, bu terimleri 5’li gruplar halinde 2 arama biçiminde yaparak tablo haline getirdim. Aramalarda instructional design (öğretim tasarımı) kavramını her 2 aramada da kullanarak tüm terimlerin kolay bir biçimde karşılaştırılmasına çalıştım.

1. Arama

SCORM, Learning Management System, MOOC, Webinar, Instructional Design
(Türkçeleri sırası ile: Sharable Content Object Reference Model-Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli, Öğrenme Yönetim Sistemi, Massive Open Online Course-Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders, Webinar, Öğretim Tasarımı)

İlk aramada yer verdiğim kavramlar daha çok açık ve uzaktan öğrenme teknolojileri ile ilgili. SCORM ve öğretim tasarımı aramalarının düştüğünü, bunun aksine MOOC kavramının ise 2012 yılının ortalarına doğru büyük bir sıçrama yaparak neredeyse diğer kavramlar kadar çok aratıldığını görüyoruz. Yine webinar kelimesinin araması ivmeli bir biçimde artış gösteriyor. Öğrenme yönetim sistemleri kavramı ise zamanla ufak dalgalanmalar göstermekle birlikte aynı seviyede aratılmış.

Hiç şüphesiz SCORM yerine geçeceği düşünülen xAPI bu kavramın aramalarının düşüşündeki önemli bir etmen olsa gerek. Yine MOOC aramalarındaki artış da göze çarpıyor. Bu konu ile ilgili daha önce “Kitlesel çevrimiçi açık dersler (MOOCs) üzerine” başlığı ile yazdığım yazıya ulaşabilirsiniz.

2. Arama

Mobile Learning, Flipped Classroom, Gamification, Blended Learning, Instructional Design
(Türkçeleri sırası ile: Mobil Öğrenme, Ters Yüz Sınıf, Oyunlaştırma, Harmanlanmış Öğrenme, Öğretim Tasarımı)

İkinci aramada açık ve uzaktan öğrenme alanındaki güncel kavramları ve teorileri ele aldım. Özellikle bu grafikte öğretim tasarımı kelimesindeki aramaların dramatik düşüşü göze çarpıyor. Yine 2011 yılında ters yüz sınıflar ve oyunlaştırma kavramlarının doğduğunu ve alanda önemli kavramlar haline geldiği sonucunu çıkarabiliriz.

Mobil öğrenme ve harmanlanmış öğrenme kavramlarının zaman içinde dalgalı bir arama trendinin olduğu dikkat çekiyor. 2004 yılından günümüze bu iki kavram için de arama trendlerinde bir yükselişin olduğunu söyleyebiliriz.

Not:
Yazımın başında belirttiğim gibi açık ve uzaktan öğrenme yeni bir doçentlik alanı. Bu alanın doçentlik alanı olmasına katkı sağlayan, stratejik planlarında yer vererek ısrar eden ve büyük çaba harcayan Anadolu Üniversitesi yönetiminin payını buraya not etmek istiyorum.

Kaynakça

Aydın, C. H. (2011). Açık ve Uzaktan Öğrenme: Öğrenci Adaylarının Bakış Açısı. Pegem: Ankara.

22. Nisan 2016 by Hakan
Categories: Akademik | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *