Akademik Çalışmalar

Google Scholar Profili

Makaleler

Hakan Yıldırım (2018). Açık ve uzaktan öğrenmede blokzincir teknolojisinin kullanımı, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (s.142-153)
ISSN: 2149-2360
İndeksler: ASOS, DergiPark, Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

Serel Özmen-Akyol, Hakan Yıldırım, Esra Sertel (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı, Klout Skoru ve Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 2018 Ocak (s.76-88)
ISSN: 1308-3198
DOI: 10.17680/erciyesakademia.340066
İndeksler: ULAKBİM TR Dizin, ASOS Index, Sobiad, Acarindex, Arastirmax, SciLit

Hakan Yıldırım, Esra Sertel, Serel Özmen-Akyol (2017). Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 21, (Özel Sayı) 2017 Ekim (s.287-300)
ISSN: 1309-1387
DOI: 10.20875/makusobed.312242
İndeksler: ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Esra Sertel, Hakan Yıldırım, Serel Özmen-Akyol (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt 9, Sayı 21, (Özel Sayı) 2017 Ekim (s.101-117)
ISSN: 1309-1387
DOI: 10.20875/makusobed.312241
İndeksler: ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

Bildiriler

Hakan Yıldırım, Gülsün Kurubacak (2018). Blokzincir Teknolojisinin Eğitimde Potansiyeli ve Uygulamaları, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 28-30 Eylül 2018, Afyonkarahisar (Türkiye) http://ubek-icse.com/UBEK_2018September/

H. Mustafa Dönmez, Hakan Yıldırım (2018). A Distance Learning Environment Design for Compulsory English I-II Courses: Eskisehir Osmangazi University Case, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 28-30 Eylül 2018, Afyonkarahisar (Türkiye) http://ubek-icse.com/UBEK_2018September/

Mehmet Kesim, Hakan Yıldırım (2017). A Literature Review And Content Analysis on Interactive E-Books, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), 3-5 Temmuz 2017, Barselona (İspanya) https://iated.org/edulearn/ [Tam Metin]

Ayşe Aydın Akkurt, Hakan Yıldırım (2017). Eğitimde Politikalarında Sosyal Medya Söylem Analizi: FATİH Projesine İlişkin Ekşi Sözlük Örneği, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya http://icits2017.inonu.edu.tr/

Serel Özmen-Akyol, Hakan Yıldırım, Esra Sertel (2017) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı, Klout Skoru ve Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2017, Saraybostna (Bosna Hersek) http://aseadsempozyum.org/

Hakan Yıldırım, Esra Sertel, Serel Özmen-Akyol (2017). Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur http://mestek.mehmetakif.edu.tr/

Esra Sertel, Hakan Yıldırım, Serel Özmen-Akyol (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur http://mestek.mehmetakif.edu.tr/

Melih İphar, Hakan Özbaşaran, Hakan Yıldırım (2015). ESOGÜ BAP Başvuru ve Takip Web Yazılımı, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 4-6 Şubat 2015. http://ab2015.anadolu.edu.tr/

Ferdi Sönmez, Vildan Gülpınar, Hakan Yıldırım (2014). Affirmative contributions of mobile devices to distance education. International Conference on Science, Technology, Engineering and Management 2014 (ICSTEM 2014). Corp. Executive Al Khoory Hotel, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. [Tam Metin]

İlker Kayabaş, Hakan Yıldırım (2008). Yapay Sinir Ağlarının Uzaktan Eğitimde Destek Amaçlı Kullanımı. 8th International Educational Technology Conference. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 6-9 Mayıs 2008. [Tam Metin]

Gülsün Kurubacak, Ayşe Aydın, Tülay Görü, Hakan Yıldırım (2008). Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium. 16 – 18 Nisan 2008, Ege Üniversitesi, Kuşadası, Türkiye. [Tam Metin]

Projeler

Gülsün Kurubacak, Hakan Yıldırım, Emel Güler, Serap Uğur. “Proje T-MEGA: Transhümanist Çağda Mega Açık Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılabilmesi için Stratejik Karar Modeli ile Bir Blokzincir Uygulamasının Geliştirilmesi “, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi), 2018-…

Nilgün Özdamar-Keskin, Hakan Yıldırım, Cihan Topal. “Mobil Öğrenme Uygulamalarının Göz İzleme Takip Tekniği ile Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi), 2016-2017

Nilgün Özdamar-Keskin, Ali Şimşek, Hakan Yıldırım, Hakan Kılınç, Aylin Öztürk. “Yükseköğretimde Mobil Öğrenmeyi Destekleyici ve Engelleyici Unsurların Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015-2017

Alper Tolga Kumtepe, Cengiz Hakan Aydın, Erdem Erdoğdu, Serap Uğur, Gökhan Deniz Dinçer, Özlem Kaya, Eda Kaypak, Muhammet Recep Okur, Hakan Yıldırım. “Etkileşimli E-Kitaplar için Öğrenen-İçerik Etkileşim Etkinliklerinin Sözel Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkileri”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015-2017

Hakan Özbaşaran, Hakan Yıldırım, Hacı Mustafa Dönmez, Gülşen Demirbilek Şahin, Mesut Aydemir, Celal Murat Kandemir. “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bünyesinde Yürütülen Temel İngilizce Derslerinin Çevrimiçi Eşzamansız Öğrenme Platformunun Oluşturulması”, ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2014-2016

Melih İphar, Hakan Özbaşaran, Hakan Yıldırım. “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması”, ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011-2014.

Seminerler

Hakan Yıldırım, Mehmet Kesim, “WordPress ile Duyarlı e-Öğrenme İçerik Tasarımının Yapılandırılması”, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 4-6 Şubat 2015. http://ab2015.anadolu.edu.tr/

Çalıştaylar

Panel yürütücüsü: Ali Ekrem Özkul
Katılımcılar: Hakan Yıldırım, vd. “Yükseköğretimde Dönüşüm”, Akademik Bilişim 2017, Aksaray Üniversitesi, Aksaray 8-10 Şubat 2017. http://ab2017.aksaray.edu.tr/tr