Hakkımda

Eğitim Bilgilerim

* Doktora
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim A.B.D., 2017-…
Danışmanı: Prof. Dr. Gülsün Kurubacak

* Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim A.B.D., 2007-2009, 2010-2017
Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Kesim
Tez Başlığı: Mobil Öğrenme: Meslek Yüksekokullarında Bilginin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması
DOI: 10.13140/RG.2.2.19771.52004

* Lisans
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2002 (İngilizce Hazırlık), 2003- 2007

* İkinci Üniversite
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Web Tasarımı ve Kodlama, 2017 – …

İş Tecrübelerim

* Öğretim Görevlisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, S.M.Y.O., Bilgisayar Programcılığı, 2010-…
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Denetleme Kurulu Üyesi (2012-…)
Görevlendirme (2547 Sayılı Kanun’un 13/B-4 Maddesi) (2015-…)
* Bilgi İşlem Uzmanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rektörlük, 2009-2010
* Öğretim Görevlisi / Uzaktan Eğitim Y.L. Programları Koordinatörü
İstanbul Aydın Üniversitesi, A.B.M.Y.O., Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 2008-2009
* Eğitim Yazılım Tasarımcısı
Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F., Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi, 2004-2007